Chadraba, Rudolf: Pavel Herynek – šperky (katalog výstavy). Olomouc 1974

Zatloukal, Pavel - Nízký, Jan: 26 mladých výtvarných umělců Olomoucka (katalog výstavy). Olomouc 1980

Šetlík, Jiří: Pavel Herynek - šperky (katalog výstavy). Olomouc 1982.

Holešovská, Lea: Mladí šperkaři na Moravě. Bulletin Moravské galerie, 1983, č. 53, s. 42-45.

Vokáčová, Věra - Kvasnička, Marián: Súčasný československý umelecký šperk (katalog výstavy). Bratislava 1983.

Vokáčová, Věra: český šperk 1963-1983 (katalog výstavy). Praha 1983.

Kobza, F.: Návštěva v ateliéru Pavla Herynka. Kulturní měsíčník (Ostrava), 1984, č. 2, s. 13-15.

Vokáčová, Věra: Dvacet let českého šperku. Domov, 1984, č. 3, s. 60-62.

Zatloukal, Pavel: 200. výstava v Divadle hudby OKS v Olomouci (katalog výstavy). Olomouc 1985.

Vojtal, Petr: Pavel Herynek - šperky (katalog výstavy). Opava 1986.

Vojtal, Petr: Slezské muzeum v Opavě v zimě 1986/87. Umění a řemesla, 1987, č. 3, s. 66-67.

Zatloukal, Pavel: Olomuciana ´87 (katalog výstavy). Olomouc 1987.

Křížová, Alena: Moravský šperk. Brno (katalog výstavy) 1987.

Křížová, Alena: Současný moravský šperk. Umění a řemesla, 1987, č. 3, s. 44-48.

Vokáčová, Věra: Kov a šperk (katalog výstavy). Praha 1990.

Schrammová, Agneša: Kremnica ´91 (katalog sympozia). Kremnica 1991.

Schrammová, Agneša: Kremnica ´91. Profil, 1992, č. 8, s. 12.

Schrammová, Agneša a kol.: Aura. Výstava drobnej plastiky, umeleckého šperku a odevného doplnku (katalog výstavy). Bratislava 1992.

Pavel Herynek. Šperky a objekty (katalog výstavy). Polička 1993.

Křížová, Alena: Kov - šperk 1993 (katalog výstavy). Brno 1993.

Miloš Cvach - plastiky a kresby. Pavel Herynek - šperky a žebříky (katalog výstavy). Olomouc 1993.

Rubešová, Tereza: Mezi ozdobou a funkcí (katalog výstavy). Praha 1994.

Holešovský, Karel: Pavel Herynek - konstrukce a šperky (katalog výstavy). Brno 1993.

Kdo je kdo v české republice 94/85. Praha 1995.

Shirasu, Jun: Deset z Olomouce (katalog výstavy). Olomouc 1995.

Křížová, Alena: Aktuální moravský šperk. Bulletin Moravské galerie, 1995, č. 51, s. 92-94.

Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1995, 1. sv., s. 257

Cepka, Anton - Schramm, Ágnes - Weisslechner, Karol: Priestory duše (katalog výstavy). Bratislava 1995.

Kučera, Zdeněk: Zrcadlení (katalog výstavy). Olomouc 1996.

Herynek, Pavel: Umělecké řemeslo DNES I v Olomouci a okolí (tisk k výstavě). Olomouc 1997.

Daněk, Ladislav - Herynek, Pavel - Horáček, Radek: Pavel Herynek - cirkulární kresby a rotokaligrafie, Jan Herynek - iradiace (katalog výstavy). Olomouc 1997.

Horáček, Radek: Pohyb kolem středu (katalog výstavy). Brno 1997.

Křížová, Alena: český moderní šperk ve Stříbře (katalog výstavy). Praha 1997.

Křížová, Alena: Alternativy šperku. Xantypa, prosinec 1997, s. 22-23.

Křížová, Alena: český moderní šperk. Ateliér, 1997, č. 13, s. 12.

Cerval, Marquerite de: Dictionnaire International du Bijou. Paris 1998, s. 273.

Schubert, Miroslav: Touha stát se Indiánem (katalog výstavy). Olomouc 1998.

Chatrný, Dalibor - Valoch, Jiří: Pavel Herynek - Ve víru kruhu (katalog výstavy). Olomouc 1999.

Janoušek, Ivo: Ve víru kruhu Pavla Herynka. Ateliér, 1999, č. 20, s. 6.

Cogan, Miroslav - Nováková, Kateřina - Novák, Vratislav Karel: Tentokrát/1996/This Time (katalog výstavy a sympozií). Praha 1999.

Nickl, Peter: Schmuck ´99 (katalog výstavy). Mnichov 1999.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999. Ostrava 1999, díl III., s. 139-140.

Mikeš, Petr - Herynek, Pavel: Vortex aneb pohyb kolem středu. Aluze, 1999, č. 1, s. 52-55.

Valoch, Jiří: Pavel Herynek (katalog výstavy). Olomouc 1999.

Nováková, Kateřina: Eros - Moderní český šperk (katalog výstavy). Praha 2000.

Pohribný, Arsén: Klub konkretistů 2 - Olomouc (katalog výstavy). Olomouc 2000.

Nickel, Peter: Schmuck 2000. München 2000.

Ivana Pustějovská: V Mostě mají kresby z Hané. MF Dnes, 24. 1. 2001, Střed. Morava, str. 4

Radek Horáček: Zájem o umění zase bude, míní Herynek, MF Dnes, 27. 1. 2001, Střed. Morava, str. 3

Vojtěch Černý: Díla proslulých autorů spojuje kruh, MF Dnes, 17. 2. 2001, Sever. Čechy, str. 3

Tomáš Mazáč, Ivo Binder ad.: (J)sme blízko, str. 19-20, sborník Povážská galeria umenia v Žiline 2000, PG 2001

Jiří Valoch: Klub konkrétistů dnes, Ateliér, 19/2001, str. 16

Celý živoj je škola, rozhovor P. H. s B. Kolářem, Olomoucké listy, 10. 1. 2002, str. 4

Kolektiv autorů: Vertikální nostalgie, Votobia, Olomouc, 2002

Alena Křížová: Proměny českého šperku na konci 20. století, Academia, Praha 2002

55. umělecký salón v Poličce, skládačka, text: A. Pohribný aj., Měst. Muzeum a galerie, Polička 2002

Z. Kašparová: 55. umělecký salon v Poličce, Poličské novinky, červenec 2002

Katalogy kolektivních výstav.